For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Bevezetés

Az Adatkezelési Tájékoztató az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően tartalmazza a Macskaváros.hu weboldalon és a hozzá tartozó aldomaineken keresztül Nagy Szilárd Tamás e.v (a továbbiakban Adatkezelő) által nyújtott szolgáltatások során kezelt személyes adatokat érintő adatkezelési gyakorlatát. Az Adatkezelési Tájékoztatásban foglaltak irányadóak az Adatkezelő és Felhasználó, mint az adatkezeléssel érintett személy szolgáltatást érintő kapcsolatfelvétele során kezelt adatok tekintetében is.

Jelen Adatkezelési tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

Adatkezelő:

Nagy Szilárdné e.v

nyilvántartási száma: 57490201,

adószáma: 59451769-1-42;

telefonszáma: + 36 30 911 2562

elektronikus levelezési címe: info@macskavaros.hu.

A Weboldalon találhatóak olyan a Szolgáltató, illetve a Felhasználók által elhelyezett linkek, amelyek harmadik személyek által üzemeltetett weboldalra, illetve ilyen személyek által nyújtott szolgáltatásokra mutatnak. Ezen adatkezelésekre a harmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályok vonatkoznak, amelyre az Adatkezelő nem bír befolyással, így felelősségét ebben a körben kizárja.

 

Milyen adatokat kezelünk?

Az Adatkezelő a Szolgáltatások nyújtása során és érdekében személyes adatokat gyűjt a Felhasználókról, illetve a Szolgáltatások használata során is keletkeznek adatok, amelyeket kezel a Felhasználóra vonatkozóan. Adatkezelés valósul meg továbbá más forrásból származó adatok tekintetében is.

A Regisztráció és a Weboldal regisztrációt követő használata:

Regisztráció során: kötelezően megadandó személyes azonosító adatok: név, kennelnév, e-mail cím és telefonszám, amelyből csak a név és kennelnév jelenik meg nyilvánosan az oldalon. A regisztráció jóváhagyását követően megadható személyes adatok például profilkép, közösségi média oldalak URL-jei, illetve a bemutatkozás szövegében esetlegesen megadott személyes adatok.

Hirdetés feladása: a Weboldal által nyújtott szolgáltatások hitelessége érdekében kötelező megadni a telefonszámot, illetve a hirdetés szövegében további személyes adatok megadására is van lehetőség.

Megrendelt szolgáltatás kifizetése: annak érdekében, hogy az Adatkezelő a megrendelt Szolgáltatásról számlát tudjon kiállítani a Felhasználó részére, a számlázáshoz jogszabály szerint szükséges adatokat kell megadni kötelező jelleggel.

Hírlevélre feliratkozáshoz: a Felhasználó e-mail címét szükséges megadni, amelyet a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos információk közlésének érdekében kezelünk.

A Szolgáltatások használata során keletkezett adatok:

A Weboldalon tanúsított online keresési viselkedéséről, így különösen a keresett apróhirdetésekről, a hirdetések megtekintéséről, továbbá az igénybe vett Szolgáltatásokról, és igénybevételének eszközéről, idejéről (például IP cím, hozzáférés dátuma és ideje).

Kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok:

Azon személyes adatok, amelyeket az érintett beazonosításához szükségesek, illetve megad önmagáról kapcsolatfelvétel alkalmával, illetve az érintett e-mailcíme, telefonszáma, amelyen a kapcsolatfelvétel történt.

Más forrásokból származó személyes adatok:

A megrendelt Szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése céljából indított fizetési tranzakciókkal kapcsolatban a fizetés megtörténtének megállapításához és a számviteli elszámolásához szükséges mértékben kapott személyes adatok.

Marketing kommunikáció- és reklámozási tevékenység javítása, mérése érdekében harmadik személy partnerek által felvett adatok (lásd különösen: Sütikezelés).

 

Milyen célból kezeljük az adatokat?

Az adatkezelés célja a Szolgáltatás nyújtása, fejlesztése, a Felhasználókkal történő kapcsolattartás, továbbá Felhasználók támogatása, tanácsokkal való ellátása, informálása, az adatokat harmadik fél számára a Szolgáltató nem értékesíti. Néhány adat kezelése jogszabálynak való megfelelés érdekében történik.

Sütik (Cookie-k) és harmadik féltől származó technológiák:

A Weboldal látogatása során a szolgáltatás színvonala és a felhasználói élmény növelése érdekében ún. sütik kerülnek elhelyezésre a Felhasználó eszközén. A sütikkel lehetővé válik az Adatkezelő számára a Weblapot korábban meglátogatók beazonosítása, egymástól való megkülönböztetése, és az adatok tárolása kizárólag a süti tartalma tekintetében. A sütik felhasználását a felhasználó letilthatja, törölheti az eszközéről, amely egyes szolgáltatások nem működését idézheti elő.

A Weboldal látogatottsági és egyéb analitikai adatainak mérését a Google Analytics szervere végzi.

A Hírlevélküldéshez szükséges adatok kezelésére a MailChimp szoftverét használjuk.

Adatfeldolgozó partnereink:

– Google Analytics (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

– MailChimp (The Rocket Science Group, LLC; székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA)

Az adatok megosztása:

Az Adatkezelő kizárólag a felhasználó hozzájárulásával osztja meg az adatokat harmadik személlyel és kizárólag a Szolgáltatások nyújtása keretében vagy a Felhasználó támogatása érdekében.

 

Az adatok megőrzése és törlése

 

Regisztrációnál megadott adatok: az Adatkezelő a Felhasználói fiók törlését követő egy évig megőrzi az adatokat az esetleges visszaélések felderíthetősége érdekében. A fiók törlése az Adatkezelőtől e-mailben vagy postai úton kérhető.

A hirdetésfeladás kapcsán keletkezett adatok addig kerülnek megőrzésre, míg azokat a Felhasználói a fiókjában nem törli, ha pedig a fiók kerül megszüntetésre, akkor ezen adatok is törlésre kerülnek.

A személyes adatok törlésre kerülnek továbbá, ha az adatkezelésnek nincs célja, vagy az adatkezelés jogalapja megszűnik, így, ha az érintett az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen.

A megrendelés során megadott adatok a Felhasználói fiók fennállása alatt kerülnek megőrzésre.

A számlázáshoz szükséges adatokat jogszabályi kötelezés folytán a számított nyolc évig őrizzük meg.

Az érintettet megillető jogosultságok

Az érintett jogosult arra, hogy:

  1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
  2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
  3. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),
  4. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
  5. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz, akinek így lehetősége nyílik az adatkezelés törvényességét helyreállítani. A panaszt az érintett megteheti elektronikus levélben vagy postai úton megküldött levélben.

A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz benyújtott bejelentéssel (panasszal) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A felügyeleti hatóság neve és elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postacíme: 1363 Budapest, Pf. 9.

e-mailcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu

telefonszáma: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

honlap: www.naih.hu

Top